360x96

北大软微2021MEM的3类班制有哪些方向?

MEM备考网】北大软微2021MEM的3类班制有哪些方向?

      研究方向

       全日制MEM设一个研究方向:

     (1)创新工程管理

       非全日制MEM设四个研究方向:

     (1)创新工程管理

     (2)金融科技

     (3)商业数据分析

     (4)人工智能(有计算机和软件基础的考生优先考虑)

       学制与学习方式

       MEM学制为2年。最长学习时间不超过4年。

       MEM项目设置三类班制:

     (1)全日制班:学院大兴校区上课。可选研究方向:创新工程管理。

     (2)非全日制(周末)班:北大本部上课,每周六、日上课。可选研究方向:金融科技、创新工程管理、商业数据分析和人工智能。

     (3)非全日制(集中)班:北大本部上课,4天/月(周四至周日上课)。可选研究方向:金融科技。

大家都在搜